Utbildning – ta körkort

Handledarkurs

Nästa handledarkurs:

Ring 0708871118 för vidare information, handledarkurser finns regelbundet.

Endast 600 kronor per person! (ALLT ingår, material, smörgås, dryck, quiz mm)

Fr.o.m 1/1-06 är det obligatoriskt med handledarutbildning vid privat övningskörning.

Målet med denna utbildningen är att dels göra den privata övningskörningen säkrare och mer effektiv och dels att få den framtida föraren ännu säkrare än idag.  I Nollvisionen talas det bl a om säkrare förare, handledarutbildningen  är ett led i det arbetet.

Avgiften är 600:-/person, då ingår bok till handledaren, material + fika.
Betalning skall ske via bankgiro senast 3 arbetsdagar innan kursstart.

På handledarkursen, före kursstart måste samtliga deltagare uppvisa godkänd legitimation.

Förfrågan och anmälan görs på tel 0708 87 11 18. Det går också bra att skicka ett mail med namn och telefonnummer så ringer vi upp!

Anmälan är bindande, återbud lämnas senast 3 arbetsdagar innan kursstart.

Tennisvägen 8 i Alingsås

Välkomna!

handledarkurs
Läs mer om handledarkursern

Nya regler vid privat övningskörning

Kravet slopas på att elev och handledare måste genomgå introduktionsutbildning vid privat övningskörning tillsammans. Detta gäller för behörighet B. Elev och handledare kan alltså gå utbildningen var för sig. Både handledare och elev måste liksom tidigare ha gått introduktionsutbildningen för att få övningsköra privat.

Ändringarna började gälla den 1 september 2010.

Den som redan har gått en introduktionsutbildning före den 1 september 2010 behöver inte gå om den, förutsatt att utbildningen
fortfarande är giltig. Utbildningen är giltig i fem år från det datum den genomfördes.

Nytt i introduktionsutbildningen är att teoretiska moment om miljö och sparsam körning ska ingå. Detta kommer att införas
successivt i utbildningen och blir obligatoriska inslag från den 1 januari 2011.

Eleven ska vid den privata övningskörningen ha ett giltigt körkortstillstånd och en giltig introduktionsutbildning.
Körkortstillståndet är giltigt i fem år från dagen för beslut och introduktionsutbildningen är giltig i fem år från dagen den genomfördes.

Ansökan och godkännande krävs för varje elev
Observera att handledaren måste ansöka och bli godkänd för varje elev innan den privata övningskörningen får påbörjas.
Detta görs även i fortsättningen via tex e-tjänsten se flik länkar.

Detta krävs av Dig som handledare:

 • Du ska ha fyllt 24 år
 • Du ska under de senaste 10 åren haft körkort för fordonet i minst 5 år. Du får inte ha mist körkortet de senaste 3 åren
 • pga rattfylleri eller något annat grovt brott. Har körkortet varit återkallat under denna tid pga t ex fortkörning får det
 • inte varit återkallat mer än 3 månader.
 • Körkortet ska vara utfärdat i ett land inom EES (länderna inom EU samt Norge, Island och Lichtenstein).
 • Du ska ha vana och skicklighet att köra den aktuella fordonstypen.
 • F o m 1/1-06 måste handledaren ha gått en obligatorisk introduktionskurs (här kallad handledarutbildning)
 • för privat övningskörning, enligt ett beslut riksdagen fattat.

Ditt handledartillstånd gäller bara för en elev.

Det är alltid handledaren som räknas som förare, alltså ensam ansvarig, vid övningskörning.

Riskutbildning

Nästa kurstillfälle: Ring för info

Från den 1 april 2009 utökas den obligatoriska riskutbildningen till en tvådelad utbildning:

Del 1

Del 1 är riskutbildningens nya del och omfattar alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt. Denna utbildning kommer Trafikskolan Maria.B bedriva. Risk 1 fr.o.m 1/12, 2017 

Del 2

Del 2 är riskutbildningens gamla del (halkbana) och omfattar hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

Trafikskolan Maria.B nyttjar halkövningsbanan i Göteborg, Stora Holm där eleven lämpligen gör Risk 2, Stora Holm

För anmälan och information ring 070-8871118.

Både del 1 och 2 måste vara genomförda och giltiga innan du gör kunskapsprov och körprov. Riskutbildning kan genomföras hos utbildare som är godkända av Trafikverket.

En genomförd riskutbildning är giltig i 5 år, men efter den 1 april upphör riskutbildningen att gälla samma dag som körkortet utfärdas.

Den som har fått sitt körkort återkallat, och måste göra om sitt kunskapsprov och körprov, är från den 1 april inte längre undantagen kravet på genomförd riskutbildning.

Trafikskolan Maria.B Riskutbildning del 1

Plats:

Trafikskolans lokaler på Tennisvägen 8

Tidsåtgång:

3 tim. exkl. rast 30 minuter där vi bjuder på liten fika.

* Fakta (omfattar alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt) ca 1,5 tim.

* Emotionella övningar och självvärderingsövningar ca 1,5 tim.

Kravnivå:

* att deltagaren aktivt deltar i reflektioner, diskussioner m.m.

* att deltagaren kan svara på muntliga frågor under kursens gång för att kontrollera om eleven tagit till sig budskapet

* att ha tillräckliga kunskaper i det svenska språket för att tillgodogöra sig undervisningen

Viktigt:

* att komma i tid

* att man kan legitimera sig före kursstart

För mer information och anmälan, ring: 0708 87 11 18 eller maila: Maria Berglund

Undantag till reglerna kring Riskutbildning

Undantag

Undantag gäller för dig som har genomfört den "gamla" riskutbildningen och även gjort ett godkänt kunskapsprov eller körprov före den 1 april 2009. Du behöver inte genomgå riskutbildning del 1 och inte heller göra om del 2. Detta gäller så länge kunskapsprovet eller körprovet är giltligt. När det godkända provets giltlighetstid har gått ut gäller dock det nya kravet på tvådelad riskutbildning. Om din "gamla" riskutbildning då fortfarande är giltlig, räknas den som del 2 men du måste genomgå riskutbildningens del 1.

Undantag från kravet på genomförd riskutbildning gäller för dig som ska göra prov för att upphäva villkor för automatväxlat fordon och för körkortsinnehavare som förelagts att komma in med bevis om godkänt förarprov för fortsatt körkortsinnehav.

Kör- och teoriprov

Säkerhetskontroll

Utvändigt:

 • Tändning
 • Parkeringsljus
 • Helljus, vänster blinkers, bakbelysning, skyltbelysning
 • Halvljus, höger blinkers, Däck (mönsterdjup, luft etc)
 • Bromsljus

Invändigt:

 • Speglar
 • Rutor (hela och rena)
 • Dörrar (stängda)
 • Bälte
 • Vindrutetorkare, spolning
 • Signal (tuta)
 • Broms, styrservo, p-broms
 • Kontrollampor

Under motorhuv:

 • Spolarvätska
 • Batteri (dest.vatten)
 • Bromsvätska (nivå)
 • Generatorrem (bla laddar batteri)
 • Olja (påfylllning samt sticka. Smörjer, rengör och kyler)
 • Kylarvätska (vatten och glykol)

BELYSNING

BÄLTE

TUTAN

P-BROMS och FÄRDBROMS

BROMSSERVO och STYRSERVO

UNDER MOTORHUVEN

DÄCKEN

BLUNDER!