Utbildningsplan

Här presenterar vi en kortfattad beskrivning över dom 15 körövningar vi tillämpar vid Trafikskolan.

Den praktiska delen av utbildningen fördelar sig på följande 15 moment:

 • 1 Körställning

  a stol och bälte
  b reglage

 • 2 Inledande manövrering

  a start och stannande
  b krypkörning och styrning

 • 3 Växling

  a uppväxling
  b bromsning
  c nedväxling

 • 4 Lutning

  a motlut
  b medlut

 • 5 Manövrering

  a backning
  b vändning
  c parkering

 • 6 Vård och kontroll

  a funktion och vård
  b säkerhetskontroll
  c last

 • 7 Samordning/Bromsning

  a avsökning och riskbedömning
  b samordning och motorik
  c acceleration
  d hård bromsning

 • 8 Inledande tätort

  a avsökning och riskbedömning
  b hastighetsanpassning
  c placering
  d väjningsregler

 • 9 Mindre landsväg

  a avsökning och riskbedömning
  b hastighetsanpassning
  c placering
  d väjningsregler
  e järnvägskorsning

 • 10 Stadstrafik

  a avsökning och riskbedömning
  b hastighetsanpassning
  c högerregeln
  d huvudled
  e trafiksignal
  f enkelriktad gata
  g cirkulationsplats
  h körfält
  i vändning och parkering

 • 11 Landsväg

  a avsökning och riskbedömning
  b hastighetsanpassning
  c placering
  d påfart och avfart
  e omkörning
  f vändning och parkering

 • 12 Motorväg

  a avsökning och riskbedömning
  b hastighetsanpassning
  c motorväg
  d motortrafikled

 • 13 Mörker

  a avsökning och riskbedömning
  b hastighetsanpassning
  c möte
  d omkörning
  e parkering
  f nedsatt sikt

 • 14 Halt väglag

  a trafikövningsplats
  b väg

 • 15 Stadstrafik / Landsväg

  a tillämpning
  b utbildningskontroll